Jak zabezpečit objekt

 • od

Jak si zabezpečit dům, obchod, nebo kancelář?

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou cenově mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti dnes už běžnou věcí. Samozřejmě, že jiná bude hodnota systému určeného pro zabezpečení panelákového bytu v malém městě a jiná pro zabezpečení rodinného domku.

Z čeho se tyto systémy skládají?

Detektory zabezpečovacího systému hlídají otevření dveří a oken, rozbití skleněné výplně, pohyb, požár nebo i únik plynu. Jejich hlášení vyhodnocuje ústředna (která je mozkem celého alarmu) a rozhoduje o vyhlášení poplachu. Moderní EZS se ovládají pomocí klávesnice zadáním kódu nebo přiložením čipové karty a lze je také pohodlně ovládat dálkovým ovladačem. U ovládacích klíčenek je použit plovoucí přenosový kód, který znemožňuje její zkopírování.

Detektory

Podle statistik dojde k 80 % vloupání překonáním vchodových dveří. Proto je zabezpečení vstupu nejdůležitější. O signalizaci otevření dveří se postará magnetický detektor otevření, který upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří a ústředna čeká na odjištění zabezpečovacího systému. Pokud během nastavené doby není odjištěno, dojde k vyhlášení poplachu. Podobně jako vstupní dveře lze zabezpečit všechny vstupy do objektu, tj. všechny dveře a okna. Jsou-li v místnosti okna nebo prosklené vchodové dveře, hlídá se také rozbití skleněné výplně. K detekci se používají akustické detektory tříštění skla. Společně s detektory otevření zabezpečují základní tzv. plášťovou ochranu objektu. Vnitřní prostory hlídají především pohybové detektory (často se setkáte se zkratkou PIR), které spolehlivě detekují pohyb člověka v prostoru. K dispozici jsou modely pro standardní prostory, pro venkovní použití, pro dlouhé úzké chodby, na strop, imunní vůči pohybu zvířat apod. Standardem u zabezpečovacích systémů EZS je také ochrana před nebezpečím požáru nebo výbuchu. Ke včasné detekci požáru se používají tepelné nebo optické požární detektory. Pokud se k topení nebo vaření používá plyn, mělo by být samozřejmostí použití detektoru úniku plynu. Detektory signalizují nebezpečí sirénou a upozorní ústřednu, které předá informaci dále.

Co se děje když zabezpečovací systém vyhlásí poplach?

 1. Rozezní se interní sirény. Jejich vysoký pronikavý zvuk má za cíl odradit pachatele.
 2. Rozezní se externí sirény. Ty mají za úkol přilákat pozornost sousedů nebo kolemjdoucích. Výkonná siréna je doplněna intenzivním blikačem. Důležité je její kvalitní mechanické provedení. Siréna je chráněna proti neoprávněné manipulaci (otevření, utržení ze zdi apod.) a tyto pokusy ihned hlásí ústředně zabezpečovacího systému. Funguje tak vlastně jako předsunutý detektor sabotáže!
 3. Majitel je o poplachu informován na svůj mobil. K tomu se používají
  komunikátory využívající GSM síť mobilních operátorů nebo pevné telefonní linky. Na mobil přijde majiteli SMS zpráva a poplachové volání. Na dálku lze alarm mobilem i ovládat, zjišťovat jeho stav a ovládat spotřebiče v domě.
 4. Přivolá se pomoc bezpečnostní agentury. Komunikátor předá zprávu o poplachu na pult bezpečnostní agentury a ta na místo vyšle nejbližší zásahové vozidlo. Tak je zajištěn zásah profesionálů přímo v objektu.

Je rozhodně bezpečnější a účinnější svěřit tuto práci proškoleným specialistům, než se pokoušet zadržet pachatele vlastními silami.

Klasické nebo bezdrátové zabezpečovací systémy?

U prvků JABLOTRON ALARMS mohou systémy kombinovat oba způsoby… Klasické drátové prvky EZS jsou navzájem propojeny kabely, kterými se přenáší napájecí napětí a veškeré informace.
Naopak bezdrátové zabezpečovací systémy mezi sebou komunikují rádiově a snímače jsou napájeny z baterií. Spolehlivost a bezpečnost obou variant je srovnatelná a bezdrátové zabezpečovací systémy splňující přísné evropské normy pro EZS předčí řadu klasických drátových systémů.

Jaké jsou hlavní přednosti klasických systémů?

Drátové výrobky jsou většinou levnější než bezdrátové (prodraží se zde ale instalace kabeláže a zapojení detektorů) a většinou lze kombinovat komponenty několika výrobců v jedné instalaci. Není nutné měnit baterie ve snímačích, je však potřebné provádět preventivní prohlídky zabezpečovacího systému.

Jaké jsou hlavní přednosti bezdrátových systémů?

Samotná instalace je velmi čistá (s minimem vrtání a sekání), rychlá a tedy i levná. Výsledný vzhled interiéru není narušen instalačními lištami. Systémy jsou velice snadno rozšířitelné
o další prvky. Pokud přestěhujete nábytek, lze snadno bezdrátový prvek přemístit na jiné vhodné místo. Dokonce pokud se budete stěhovat, můžete si svůj zabezpečovací systém vzít snadno sebou.

Výběr zabezpečovacího systému

Při výběru zabezpečovacího systému je třeba především vycházet z toho, že systém EZS má za úkol chránit váš majetek v řádově vyšších hodnotách.

Proto musíte mít jistotu, že se na váš zabezpečovací systém můžete spolehnout.

Nákup poplachové ústředny na tržišti, nebo v supermarketech není tím nejlepším řešením.

Při poptávce systému EZS se ujistěte, zda je výrobek atestován dle normy ČSN EN 50131-1, která stanovuje základní požadavky na EZS systémy, případně i schválen Českou asociací pojišťoven. Pokud zabezpečovací systém používá některá rádiová nebo telekomunikační zařízení, potom musí zároveň splňovat i ČTÚ VO-R/10/06.2009-9. Tato schválení jsou určitou zárukou kvality EZS a výrazně Vám usnadní jednání s pojišťovnami o akceptaci zabezpečení objektu.

Montážní firma, by se Vám měla prokázat, že vlastní koncesní listinu pro montáže EZS, ale i to, že byla dodavatelem nebo přímo výrobcem proškolena na instalaci daného zařízení.

Solidní dodavatel s platným certifikátem Jablotronu vám dále poskytne záruku nad rámec zákonné dvouleté lhůty. Přesvědčte se, že dodavatel je seriózní firma s jistou historií, abyste za pár měsíců tuto firmu nehledali marně. Samozřejmostí je i zajištění servisu a případných oprav.

Tipy na závěr

 • Nepouštějte se do instalace EZS sami. Kvalitní komponenty zabezpečovacího systému nejsou ještě zárukou bezproblémové funkce. Správná instalace je u systémů EZS více než kde jinde nutností. Profesionální firmy instalující zabezpečovací systémy Vám na požádání zpracují konkrétní nabídku zabezpečení vašeho domu nebo bytu tak, aby bylo dosaženo maximální ochrany při rozumných investicích.
 • Při profesionální instalaci získáte u řady pojišťoven nárok na významnou slevu
  z plateb pojistného (např. u pojišťovny Allianz až 30%). Neprofesionálně zabezpečený byt vám může přinést i zklamání v podobě krácení pojistného plnění při pojistné události.
 • Současný daňový systém umožňuje účtovat při montáži EZS sníženou DPH. Daňový rozdíl pak většinou u bezdrátových zabezpečovacích systémů pokryje velkou část nákladů na odbornou montáž.
 • Profesionálním montážním firmám a tedy i jejich zákazníkům poskytujeme podstatně prodloužené záruční lhůty na naše komponenty. Obrátit se s instalací na profesionály se opravdu vyplatí.

Zdroj: https://www.jabloshop.cz/jak-zabezpecit-objekt